Salón con comedor de diseño. Espejo grande. Reforma Eixample Barcelona.

Reforma de pisos modernistes: problemes i solucions (Part 1)

A l’hora de reformar un habitatge d’estil modernista, com ara el típic pis de l’Eixample barceloní, ens podem trobar la situació en que el client final decideixi integrar les característiques originals de l’habitatge en el nou projecte.

Estem parlant de sostres ornamentals, mosaics hidràulics, fusteries de mesures especials, radiadors de ferro fos, etc. Característiques originals que li donen a l’habitatge una major personalitat i que segons l’estètica que busqui el projecte de reforma es poden integrar perfectament amb nous elements a causa de la gran bellesa que tenen.

Un dels inconvenients importants que es pot trobar el client a l’hora de contractar una empresa de reformes és que només un petit percentatge d’empreses i industrials sabem treballar en aquest tipus de projectes, ja que necessites un equip de treball especial i diferent que tingui experiència acreditada en obres similars i una sensibilitat especial per aquest tipus d’encàrrecs.

Tot i contractar una empresa amb experiència i sensibilitat, hi ha una sèrie de problemes que intentarem resumir en aquest article amb la finalitat que tot aquell client que contracti una reforma per a aquest tipus de treballs disposi d’aquesta informació.

Instal·lacions, Per on es passen?

Quan parlem d’una reforma integral en un habitatge antic, cal realitzar un nou entramat d’instal·lacions de tot tipus (elèctrica, fontaneria, telecomunicacions, etc.) per tota la superfície de l’habitatge.

Si volem restaurar sostres i paviments i per tant la nostra idea és no enderrocar ni fer-los de nou… per on es passen tots els tubs, cables i canonades de les noves instal·lacions?

La meva primera recomanació és renovar les instal·lacions i no caure en la temptació d’aprofitar cablejats i canonades deficients. En una nova instal·lació integral és imprescindible substituir cables de coure rígids i canonades de plom o ferro.

Un cop decidit renovar-les, amb tota seguretat serà necessari prescindir d’alguns falsos sostres que hauran de ser retirats per permetre el pas de les noves instal·lacions. Això requereix un bon estudi per part de l’empresa per analitzar estratègicament els sostres que s’hauran de retirar.

En aquest punt podem valorar la qualitat dels falsos sostres ornamentals que tenim i fer una proposta on es mantinguin intactes els sostres que siguin més importants pel tipus de motllures que tenen o perquè estiguin especialment ben conservats.

Per als falsos sostres que s’hagin de fer nous es poden usar motllures decoratives de poliestirè que reprodueixin l’estètica inicial o fins i tot que la millorin.

Perfils per a cortines Orac. Motllures modernistes.

Imatge de Orac Decor – Fabricants d’acabats decoratius per a interiors.

Es poden fer regates en els falsos sostres originals?

En la majoria de casos, els falsos sostres que s’instal·laven eren de canyís, un sistema tradicional construït mitjançant un entramat de canyes naturals suspeses mitjançant llistons de fusta, per tant un material orgànic en part.

Per la nostra experiència, no és recomanable fer regates ni moltes modificacions en aquest tipus de sostres ja que en trencar l’entramat original, en el futur apareixeran esquerdes amb tota seguretat davant canvis tèrmics.

La nostra recomanació és fer les mínimes modificacions, com a màxim intentar recablejar els punts originals i treballar més amb il·luminacions auxiliars en aquestes zones.

Seguim amb instal·lacions, ¿Regates en envans?

No és gens recomanable fer regates verticals i menys encara horitzontals en envans de maó massís. En la majoria d’habitatges d’aquest tipus, el sistema de construcció es realitzava amb maons de fabricació manual a través de motlles prefabricats, per tant parlem de maons massissos a diferència dels actuals que solen ser perforats.

En els maons perforats actuals, quan es realitzen les regates, s’utilitzen els canons perforats per facilitar el pas d’instal·lacions, deixant sempre el màxim de ceràmica a cada maó perquè la paret no perdi consistència.

En els maons manuals massissos dels pisos modernistes, tot i tenir als operaris més qualificats, és gairebé impossible fer regates per la mida dels tubs que necessitem sense destrossar-ho tot. Tot i que tot es pot reparar, en un futur podrien aparèixer fissures a causa de moviments, dilatacions, etc.

Recomanem intentar reduir al màxim les regates en aquest tipus d’envans amb un bon disseny d’instal·lacions, col·locant parets estratègiques aplacats amb pladur amb la mínima perfileria, utilitzant parets que aniran revestides de ciment de morter i que podran absorbir millor la mida dels tubs, etc. en general pensant molt abans d’actuar!

Parets i sostres modernistes - Reformes de pisos d'estil modernista a Barcelona.

Restauració de parets i sostres modernistes: Projecte Eixample Dreta – Sincro

Recuperació dels terres hidràulics

Un paviment hidràulic és un paviment de mosaic que es realitza a través d’uns motlles amb una base cimentosa premsada de forma hidràulica.

És significatiu el sistema de pigmentació i existeixen moltes referències de models catalogats amb un gran valor històric. Cada vegada més hi ha una tendència a recuperar aquest tipus de paviment en el procés de la reforma.

Aquí és absolutament prioritari que el treball de restauració ho faci una empresa o tècnic molt especialitzat, per catalogar correctament el paviment (conèixer el seu valor), diagnosticar molt bé l’estat de conservació i oferir les diferents opcions per restaurar-lo.

Avui en dia hi ha molts acabats diferents i moltes solucions, el nostre consell és que disposeu d’un artesà especialista perquè està en joc segurament un dels valors patrimonials més importants de l’habitatge.

Fins aquí la nostra primera entrega, segueix-nos al blog i no et perdis la segona part amb més tècniques i solucions per a la reforma de pisos modernistes.

Restauració de rajoles hidràuliques modernistes Pineda Miró - Reformes de pisos modernistes

Imatge de Pulidos Barcino – Especialistes en la restauració de paviments modernistes.

Fins aquí la nostra primera entrega, segueix-nos al blog i no et perdis la segona part amb més tècniques i solucions per a la reforma de pisos modernistes.