Dissenyador interiors o arquitecte treballant projecte de reforma dhabitatge. Taula amb plànols i materials.

A qui triar: un interiorista o arquitecte per reformar un habitatge?

Quan ens enfrontem a una reforma d’habitatge, és important tenir professionals capacitats que ens ajudin a transformar els nostres espais en llocs funcionals i estèticament atractius. Dos dels experts més comuns en aquest camp són els dissenyadors d’interiors (interioristes) i els arquitectes Tot i que sovint se superposen en les seves habilitats i responsabilitats, hi ha diferències clau entre tots dos.

En aquest article explorarem les diferències fonamentals entre un interiorista i un arquitecte en el context d’una reforma d’habitatge. D’aquesta manera podreu decidir sobre quin d’aquests professionals és el més idoni per encarregar-vos del vostre projecte.

El paper de l’interiorista

Un dissenyador dʻinteriors és un professional especialitzat en crear ambients atractius i funcionals dins dʻun espai habitable. El seu enfocament principal és millorar l’estètica i la funcionalitat dels interiors, centrant-se en elements com l’optimització dels espais, la selecció de materials, colors, textures, mobiliari, il·luminació i decoració.

Durant una reforma d’habitatge, l’interiorista treballa en col·laboració amb els propietaris per entendre les necessitats, les preferències i el pressupost. I pot oferir una sèrie de serveis que inclou la creació de plànols i dissenys d’espais, la selecció de materials i acabats, la coordinació amb proveïdors i contractistes, i la supervisió de l’execució del projecte.

Moltes vegades, també es pot encarregar de la planificació de l’obra de reforma, assumint la coordinació i supervisió de totes les tasques involucrades.

El seu objectiu principal és aconseguir un disseny interior atractiu i funcional que compleixi les necessitats i els desitjos del client.

El paper de l’arquitecte

D’altra banda, un arquitecte és un professional capacitat en el disseny i construcció d’edificis. El seu enfocament principal és crear espais habitables que siguin segurs, estructuralment sòlids i eficients des del punt de vista energètic.

Durant una reforma d’habitatge, un arquitecte se centra en aspectes més tècnics. S’encarrega d’analitzar l’estructura existent de l’habitatge i avaluar-ne la integritat. Així mateix, d’assegurar-se de que el projecte s’executa segons la normativa vigent.

També poden oferir assessorament sobre la reconfiguració dels espais, canvis estructurals, solucions constructives, tipus de materials, entre d’altres.

A més a més, són imprescindibles quan en una reforma es preveu modificar un mur de càrrega o un altre element estructural de l’edifici. L’arquitecte s’encarrega de tramitar els permisos d’obra, necessaris per obtenir la llicència per dur a terme la reforma de l’habitatge.

L’arquitecte també es pot encarregar de coordinar els professionals involucrats en la reforma, assegurant-se que es compleixin els estàndards de qualitat i els terminis establerts.

A qui triar?

Com hem vist, tots dos són professionals a qui pots confiar l’execució del teu projecte de reforma. La vostra elecció dependrà de les vostres necessitats i de la complexitat de la reforma.

Si el projecte implica canvis estructurals importants, és recomanable tenir un arquitecte. Si us centreu principalment en l’estètica i el disseny interior, un interiorista pot ser l’opció més adequada. No obstant això, sempre és recomanable tenir en compte les habilitats i l’experiència dels dos professionals, així com les seves referències, per prendre una decisió correcta.

En molts casos, els dissenyadors d’interiors i els arquitectes treballen junts en una reforma per aprofitar-ne al màxim les habilitats i els coneixements complementaris, sense ser excloents. La col·laboració entre tots dos professionals pot donar com a resultat un projecte més personalitzat i complet.

A Sincro comptem amb un equip molt especialitzat en projectes de reforma integral d’alta qualitat i hem definit una metodologia de treball molt eficient.

En el nostre cas, les interioristes s’encarreguen dels aspectes més estètics i funcionals dels interiors, de les compres i del control pressupostari; mentre que l’arquitecte s’implica al projecte quan hi ha previst canvis estructurals i per a la tramitació dels permisos d’obra.

A més, comptem amb experts en direcció d’obra que s’encarreguen de planificar i coordinar tots els industrials, com electricistes, lampistes i fusters; i de supervisar l’execució de l’obra.