Enterado de obras papel con foto interior obras piso

Què és un assabentat en una llicència d’obres?

El assabentat és un tipus de tràmit que serveix per obtenir un permís d’obres a l’Ajuntament de Barcelona. En concret per a les actuacions classificades com a obres menors Tipus III:

  1. a) Les obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.
  2. Actuacions de neteja i arranjaments de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat.

Per a la seva tramitació no es requereix la presentació de documentació, sinó únicament la comunicació via formulari oficial, ja sigui per escrit en les oficines d’atenció al ciutadà o per registre telemàtic des del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona de forma gratuïta.

Amb aquest permís les obres s’han d’acabar durant els 3 mesos posteriors, a comptar de l’endemà de la comunicació a l’Ajuntament. En el cas de no haver finalitzat les obres durant aquest període de temps s’ha de fer una nova comunicació.

Font: Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO) (text en català)

Tramitació telemàtica de l'assabentat d'obres Ajuntament de Barcelona

Si t’ha interessat aquest article et recomanem llegir també l’article “Quina llicència d’obres es necessita per fer una reforma?

Nota: En Sincro només tramitem les llicències d’obres dels projectes de reforma que realitzem.