Què és un assabentat en una llicència d’obres?

El assabentat és un tipus de tràmit que serveix per obtenir un permís d’obres a l’Ajuntament de Barcelona. En concret per a les actuacions classificades com a obres menors Tipus III:

  1. a) Les obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució, estructura o façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.
  2. b) Actuacions de neteja i arranjaments de jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat.

Per a la seva tramitació no es requereix la presentació de documentació, sinó únicament la comunicació via formulari oficial, ja sigui per escrit en les oficines d’atenció al ciutadà o per registre telemàtic des del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona de forma gratuïta.

Amb aquest permís les obres s’han d’acabar durant els 3 mesos posteriors, a comptar de l’endemà de la comunicació a l’Ajuntament. En el cas de no haver finalitzat les obres durant aquest període de temps s’ha de fer una nova comunicació.

Font: Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO) (text en català)

Tramitació telemàtica del assabentat d'obres a l'Ajuntament de Barcelona

Si t’ha interessat aquest article et recomanem llegir també l’article “Quina llicència d’obres es necessita per fer una reforma?

Nota: En Sincro només tramitem les llicències d’obres dels projectes de reforma que realitzem.

sincroQuè és un assabentat en una llicència d’obres?