Puerta corredera de cristal y DM lacada en blanco

Tipus de portes corredisses segons la seva instal·lació i obertura

En qualsevol reforma integral l’elecció de les portes és un punt clau. En parlar de portes per a habitatges solem pensar en les tradicionals portes abatibles, però hi ha altres alternatives funcionals i pràctiques com són les portes corredisses. Són un tipus de portes que permeten optimitzar l’espai interior (principalment en estances petites), generar més amplitud, fusionar espais, i s’adapten a qualsevol estil decoratiu.

Existeixen una gran quantitat de tipus de portes corredisses per la qual cosa es poden classificar de diferents formes segons diversos criteris: materials, acabats, dimensions, estils, aplicacions, etc. En aquest article ens centrarem en la classificació segons la seva instal·lació i forma d’obertura de la fulla, d’acord el seu moviment. Una informació que de ben segur us pugui interessar per plantejar el vostre projecte d’interiorisme.

Mode d’instal·lació

En aquest cas les podem dividir en dos grans grups:

Portes corredisses ocultes o encastades

Són aquelles portes que llisquen quedant amagades dins de la paret mitjançant un sistema especial de cassetons i guies. Malgrat que per a la seva instal·lació es requereix una petita reforma, tenen l’avantatge d’aprofitar l’espai al màxim i poden col·locar, a la paret en la qual vagi incrustada la porta, mobles o qualsevol element, i penjar objectes de decoració. Per a més informació sobre aquest tipus de portes podeu llegir l’article “Portes corredisses encastades a la paret“.

Porta corredissa encastada a la paret al dormitori infantil. Sincro

Font: Projecte de reforma “Almeda” – Sincro

Portes corredisses vista

En aquest cas l’obertura es realitza al llarg de la paret a través de guies i rails, quedant totalment a la vista. La seva instal·lació és més senzilla i econòmica, ja que no necessiten obres; i pels seus dissenys i acabats ens poden fer servir com a element decoratiu. L’únic desavantatge seria que no permeten aprofitar tant l’espai en no quedar alliberada la paret on llisca.

Portes corredisses vista De vidre amb marcs de ferro color negre. Cuina

Font: Projecte de reforma “Maragall” – Sincro

Sistemes d’obertura

Una altra forma de classificar els diferents tipus de portes corredisses seria segons el nombre de fulles i els seus moviments. A continuació us expliquem els sistemes més comuns acompanyats d’esquemes (obtinguts del fabricant klein) i fotografies d’exemple reals.

Porta d’una fulla

Serien les portes corredisses formades per una única peça, movent-se horitzontalment de dreta a esquerra o viceversa. Gràcies a la seva senzillesa són el tipus de portes més utilitzades en interiors d’habitatges.

Porta corredissa d'una fulla de vidre fusta en un despatx. Reforma de pis Sincro.

Font: Projecte de reforma “Emili Juncadella” – Sincro

Portes amb dues fulles enfrontades

Una altra opció seria una porta corredissa de doble fulla alineades en la mateixa direcció i que s’obren cap a cada costat de la paret on s’instal·len. Són ideals per a comunicar espais, per exemple per a unir la cuina i el saló.

Tant aquest tipus de portes com les d’una fulla es poden instal·lar tant dins com fora de la paret, l’elecció dependrà de les característiques de l’envà, necessitats que tinguem i pressupost disponible.

Porta corredissa de dues fulles que separen la cuina del saló. Reforma Sincro.

Font: Projecte de reforma “Poblenou” – Sincro

Portes paral·leles

Normalment consisteix en dos o tres panells que es recolzen en un sistema de rails que permeten que llisquin en moviment paral·lel, aconseguint diversos accessos dins de la mateixa. És un tipus de porta que la podem trobar en grans portes de pas, però el més comú és trobar-les en armaris i vestidors.

Render 3D amb vestidor amb portes corredisses paral·leles.

Font: Render 3D d’un dormitori amb vestidor – Klein

Portes telescòpiques

Consisteix en lliscar dos o més panells amb un moviment sincronitzat i en un únic contramarc. En moure la primer fulla la resta també es mouen fins que les fulles es superposen unes sobre les altres fins a quedar totalment recollides en una zona reduïda. Són ideals per a grans obertures, aconseguint crear ambients oberts i lluminosos.

Per la mida i nombre de fulles, i pel sistema de ferramentes són un tipus de portes que presenten uns preus més elevats. I en el cas de voler amagar la porta dins de l’envà llavors es necessita un buit més gran.

Portes corredisses telescòpiques separar saló del despatx.

Font: Perfil de Pinterest Sumisura Serviços

Portes plegables

Són un altre tipus de portes corredisses amb múltiples fulles però en aquest cas els panells es pleguen en forma de “acordió” o “ziga-zaga”. Són molt utilitzades per separar ambients en interiors d’habitatges o per a zones d’emmagatzematge. I ofereixen nombroses possibilitats de disseny, de materials, color… que fan que combinin en qualsevol espai, donant-li un toc únic i harmònic.

Portes corredisses plegables

Font: Perfil de Pinterest El Mueble

Portes apilables

Són semblants a les plegables però en aquest cas funciona per un sistema modular on cada fulla es col·loca i llisca de manera independent.

Igual que a la resta de portes multifulla ens permet disposar de grans obertures sense la necessitat de tenir la mateixa longitud de porta en posició oberta.

En espais residencials se solen utilitzar en gran format, és a dir, per comunicar espais de grans dimensions. Per exemple per obrir el saló a la terrassa o al jardí.

Portes corredisses apilables separar interior casa i el jardí

Font: Blog Freshome

Portes en cantonada

Porta formada per dues fulles mòbils (o per portes telescòpiques) d’obertura simultània en una cantonada. En habitatges les podem trobar, per exemple, en cuines o per separar el passadís del saló.

Portes corredisses cantonada separar despatx passadís.

Font: Blog Oneonroom

Nota: En les reformes integrals que realitzem a Sincro ens encarreguem del disseny, gestió i instal·lació de qualsevol tipus de porta corredissa. No obstant això, no realitzem projectes en què només sigui fabricar i instal·lar portes.