Temps calendari obra de reforma integral a Barcelona

Quant de temps dura una reforma integral de pis?

Si has decidit que reformaràs el teu habitatge, una de les teves preocupacions serà sens dubte quant de temps es triga a fer una reforma integral. Durant el temps que duri l’obra, òbviament no podràs estar vivint al mateix lloc, ja que el pis estarà inhabitable i hauràs de desplaçar-te a un altre habitatge durant un temps.

Per ajudar-vos amb aquesta pregunta, en aquest article us mostrarem quina és la durada d’una reforma integral d’un pis.

Quant dura una reforma integral

Quan algú es pregunta quant de temps dura una reforma integral, no sol rebre una resposta exacta, encara que sí que es poden valorar temps aproximats. Cada reforma pot tenir característiques diferents, per la qual cosa és difícil indicar-ne una durada precisa. Hi ha molts factors que intervenen.

 • L’espai en metres quadrats que es vol reformar. Com és lògic, com més gran més temps caldrà invertir. No és igual reformar un estudi de 40 m2 que un pis de 120 m2.
 • La definició del projecte d’interiorisme. Aquest és un punt molt important a l’hora de fer una reforma integral. Sense elaborar un projecte tècnic d’interiorisme, els terminis es poden demorar, ja que si es prenen decisions durant l’obra, és possible que sorgeixin imprevistos i l’obra s’allargui més.
 • Els treballs que es facin. Aquests poden incloure la feina de nombrosos professionals, des de paletes a fusters, pintors o electricistes. No és el mateix reformar un pis quan cal canviar les instal·lacions elèctriques o els conductes d’aigua, o substituir les finestres, que quan no cal dur a terme aquesta feina. També dependrà de la magnitud del canvi de distribució i de la presència de danys estructurals si s’escau.
 • El nombre de treballadors que formen part de cada equip. Aquest és un factor molt important perquè pot fer que l’obra s’acabi abans.
 • L’època de l’any en què es faci. Una reforma es pot fer en qualsevol època de l’any però caldrà tenir en compte que si coincideix en períodes de vacances com Nadal o estiu els terminis d’entrega es poden allargar. En aquestes dates solen haver-hi retards en els subministraments de materials, i menys professionals disponibles.
 • Temps per obtenir els permisos i la llicència d’obra. Abans de començar una obra, cal obtenir els documents emesos per l’Ajuntament de la localitat o l’administració competent perquè l’obra sigui legal. Els requisits i els terminis poden variar d’un municipi a un altre, per això pot influir en la data d’inici de les obres.

En el cas de Sincro, el termini mitjà és de 4 a 5 mesos per a la reforma integral d’un pis d’entre 60 i 120 m2 (aprox.), si bé aquest termini es pot perllongar en funció dels factors que hem esmentat anteriorment. A això caldria afegir-hi 1 mes per al disseny del projecte d’interiorisme, un element de gran importància a l’hora de planificar la reforma i que t’ajudarà a aconseguir que el teu immoble s’ajusti a allò que desitjaves.

Fases i temps per reformar integralment un pis

No tothom té clar quant de temps es triga a reformar un pis de manera integral. Cada immoble és diferent, n’hi ha alguns en què es pot mantenir la mateixa distribució, però altres en què cal enderrocar tots els envans, cosa que pot portar més temps.

i ens atenim a les diferents feines que es poden dur a terme durant el procés de reforma d’un pis, aquests són els temps aproximats per a l’obra:

 • Enderrocs: 2 setmanes
 • Construcció de nous envans, regates i anivellacions: 2 o 3 setmanes.
 • Instal·lacions (electricitat, aigua, desguassos, calefacció i aire condicionat): 4 setmanes.
 • Revestiments i paviments (treballs de pladur, enrajolats i enguixats): 2-3 setmanes.
 • Tancaments (finestres i balconeres): 2 dies.
 • Fusteria: (parquet, sòcols, portes i mobiliari a mida): 3-4 setmanes.
 • Muntatge d’equips a la cuina i als banys: 1 setmana.
 • Allisat de parets i pintura: 2-3 setmanes.
 • Repassos finals, neteja final i posada en marxa: 1 setmana.

Com podeu veure, els terminis sumarien gairebé uns 4-5 mesos, i al final tot dependria de la quantitat de treballs que calgui realitzar.

Ara ja es pot veure més clar quant de temps pot durar una obra en un pis. Això podrà ser-te útil a l’hora de valorar on i durant quant de temps t’allotjaràs durant l’obra, en cas que fos al teu habitatge habitual.

Com agilitzar el procés de reforma d’un pis

Com és lògic, tots voldríem que el nostre pis pogués estar habitable el més aviat possible, ja sigui que l’utilitzis com a habitatge familiar, o que vulguis llogar-lo o vendre’l.

Quan ens preguntem quant de temps es triga a fer una reforma integral, hem fet abans referència a la importància de definir un projecte d’interiorisme. D’aquesta manera, es poden preveure els temps i evitar retards que es produeixin com a conseqüència d’una mala planificació.

També convé tenir en compte per exemple el temps d’entrega dels materials, equips i mobles a mida, ja que n’hi ha alguns que poden tenir un període d’entrega llarg. L’ideal és tenir-ho tot ben planificat i gestionat perquè tot arribi a l’obra al moment previst.

Tot i això, tingues en compte que es tracta d’una obra on hi participen molts professionals, per la qual cosa és normal que puguin existir imprevistos. Una bona empresa de reformes actuarà de forma diligent i eficaç per resoldre’ls en el menor temps possible i et mantindrà sempre informat durant tot el procés.

Esperem que ara tinguis més clar quant es tarda a reformar un pis. Si busques una empresa de reformes a Barcelona per dur a terme el disseny i l’execució de l’obra, no dubtis a sol·licitar ara el teu pressupost.