Molestias ruido por vecinos. No poder dormir.

Insonorització de parets per evitar el soroll dels veïns

Si has arribat fins aquí segurament estiguis cansat d’escoltar els teus veïns i t’hagis plantejat insonoritzar les parets de casa teva.

Existeixen edificis on l’aïllament acústic no és suficient per poder gaudir amb tranquil·litat de la nostra casa generant nerviosisme i molèsties, fins i tot petits conflictes entre inquilins. Per aquest motiu, en aquest article us volem explicar les principals causes dels problemes ocasionats pel soroll i mostrar alguns sistemes constructius que permeten minimitzar la seva transmissió.

Avaluació del soroll

Abans d’insonoritzar una paret cal identificar quin tipus de sorolls ens estan venint i per on es propaguen. D’aquesta manera sabrem quin sistema constructiu i material és el més idoni.

Els principals problemes d’aïllament acústic solen ser ocasionats per la qualitat dels materials emprats en la construcció dels envans, pel gruix i la compacitat de la paret, per l’absència de materials aïllants, per la presència de ponts acústics a través de les instal·lacions o simplement per l’excés de soroll dels veïns.

Podem distingir entre diversos tipus de soroll:

  • Soroll aeri: on les ones sonores es propaguen per l’aire. Per exemple, el so d’una televisió amb el volum molt alt, la música sonant o les converses entre amics i família. Aquest seria el més fàcil de solucionar amb un bon aïllament acústic.
  • Soroll d’impacte: es transmet per l’estructura de l’edifici quan dos objectes impacten entre ells provocant una vibració sonora. Per exemple el soroll de les trepitjades amb talons, la caiguda d’objectes, l’arrossegament de cadires, etc. Aquest tipus de soroll presenta molta energia en totes les freqüències, de manera que és més difícil d’atenuar.

Sistemes d’insonorització

Les solucions d’aïllament acústic es poden aplicar en diferents zones d’un habitatge: en una paret divisòria, al mur d’una façana, en un sostre, en una porta o finestra… No obstant això, en aquest article només ens centrarem en la insonorització de parets contigües, principalment per afrontar el soroll aeri.

Per a la reducció del soroll es poden utilitzar diferents materials i sistemes constructius acústics, l’elecció dependrà del resultat de l’avaluació inicial i també del pressupost disponible.

Els sistemes constructius més habituals per a la insonorització de parets serien:

Extradossat de pladur

Aquest és el sistema més utilitzat en les reformes d’habitatges de Sincro, principalment per ser una de les solucions més viables que hi ha al mercat. Un extradossat consisteix a construir davant de l’envà una estructura d’acer galvanitzat a la qual se li cargola una o diverses plaques de pladur (cartró guix) creant una cambra d’aire en el seu interior on se li instal·la un material absorbent i/o aïllant acústic.

Esquema transdossat de pladur insonorització de parets

Font: Fabricant de sistemes d’aïllament per a edificis Rockwool.

Actualment hi ha diversos tipus d’extradossats de pladur, i la seva composició varia en cada cas, adaptant-se a les seves necessitats específiques. Extradossats formats amb més o menys capes de cartró guix i amb diferents materials segons el nivell d’insonorització desitjat.

Els absorbents acústics que s’instal·len són materials de baixa densitat que absorbeixen la major part de les ones del so. Per exemple les fibres minerals (fibra de vidre, llana de roca), les escumes acústiques (poliuretà, melamina) i els tèxtils (polièster, cotó).

Si volem millorar la capacitat d’insonorització del sistema podem instal·lar materials aïllants acústics. quests es caracteritzen per ser d’alta densitat i tenen la característica de reflectir el so. Els materials aïllants més utilitzats són les làmines viscoelàstiques o de polietilè.

També hi ha la possibilitat d’instal·lar un material aïllant en l’estructura metàl·lica de l’extradossat per evitar ponts acústics i transmissions estructurals. I utilitzar plaques de pladur d’alta densitat recoberta per una làmina de cel·lulosa en les seves dues cares, ja fabricades amb l’objectiu d’incrementar l’aïllament acústic.

Si vols saber més sobre les parets de pladur et recomanem llegir l’article “Parets de pladur, avantatges i inconvenients

Paret doble de maó

Aquest sistema seria molt semblant a l’extradossat de pladur però amb la diferència que en aquest cas es recreix la paret aixecant davant un nou envà de totxanes, deixant un espai entre ells per col·locar el material absorbent o acústic.

Paret de doble envà de maó ceràmic per a la insonorització de parets

Font: Fabricant de sistemes d’aïllament per a edificis Rockwool.

Si voleu veure diferents exemples d’extradossats us recomanem visitar la pàgina dels sistemes d’aïllaments acústics del fabricant Chova.

Nota: En les reformes integrals que realitzem a Sincro ens encarreguem d’instal·lar qualsevol tipus d’aïllament acústic segons les necessitats de l’immoble. No obstant això, NO realitzem projectes en què només sigui insonoritzar una paret.