Paredes de pladur y ladrillo en una reforma de local comercial en Barcelona.

Parets de pladur, avantatges i inconvenients

En el moment de pensar en una reforma o en les obres d’un habitatge nou sol sorgir el dubte entre optar per parets de maons (totxos) o per plaques de cartró guix (més conegut com pladur, la marca que ho va comercialitzar). La decisió final dependrà en funció de les necessitats i preferències de cadascú.

A dia d’avui, encara hi ha més preferència pel totxo principalment pels mites poc reals del pladur que li han donat certa mala fama, i perquè en moltes ocasions no han estat instal·lats correctament. No obstant això cal dir que desde que es va començar a utilitzar a Espanya, als anys setanta, cada vegada són més els que opten per aquesta solució constructiva.

Composició de les parets de pladur

Composició d’una paret cartó guix. Font: Pladur

A Sincro pensem que el pladur és una opció vàlida, per aquest motiu us volem exposar quins són els avantatges i inconvenients de la utilització del pladur en contraposició als envans tradicionals de maó.

Avantatges de les parets de pladur

 Fàcils de muntar

El muntatge del pladur és més senzill i ràpid. I al no haver d’utilitzar morter de ciment no es requereixen llargs temps d’assecat.

Per a la construcció dels envans es necessiten les plaques de cartró guix, la perfileria metàl·lica (canals i muntants) que serveixen de suport, els cargols per fixar tots els elements; i la cinta i pasta per segellar juntes i cargols.

Estructura metàl·lica del pladur - Obra de reforma

  Material més lleuger

El pladur és una bona opció per a les reformes ja que és un producte més lleuger que el totxo pel que ajuda a no sobrecarregar el forjat.

  Menys brutícia

En ser una construcció en sec, sense morter, i sense haver de realitzar el enguixat i allisat, ens permet desenvolupar una instal·lació més neta i amb menys residus. Únicament es genera deixalles amb els talls de pladur sobrants, que són menys pesats i la seva retirada és més còmoda.

  S’evita fer regates

Per passar les instal·lacions o moure-les de lloc no cal contractar un paleta per a que faci les regates ja que totes elles queden ocultes dins de la cambra interior, i passen pels diferents orificis o muntants verticals de l’estructura de metall que subjecten les plaques. Només cal fer forats en els llocs on vagin a passar els cables o tubs, i a on s’instal·lin les caixes, reixetes, claus de pas, etc.

Muntatge de les plaques de pladur - Reforma Sincro

  Adaptació a l’espai

Les plaques de pladur s’adapten a qualsevol superfície i forma pel que ajuda a optimitzar l’espai. A més es poden utilitzar per a altres usos: extradossats, falsos sostres, revestiments de pilars o estructures decoratives.

Aplicacions plaques de pladur a l'interior d'un habitatge

Aplicaciones de las placas de cartón yeso en una vivienda. Fuente: Pladur

 Versatilitat

Avui dia existeixen solucions constructives de plaques de guix laminat per a una gran varietat de necessitats. Es poden utilitzar en qualsevol espai i situació. Les plaques de pladur més habituals són:

  • Placa N (gris clar): és el model estàndard. S’utilitzen en els casos en què no es requereixen prestacions especials. Són les plaques més utilitzades en les reformes d’habitatges.
  • Placa H1 (verd): resistent a l’aigua i a la humitat. Indicada per a banys, vestuaris, dutxes, cuines, etc.
  • Placa F (rosa): protecció davant del foc. Indicada per a instal·lar en xemeneies, cuines o qualsevol estructura que requereixi una major resistència al foc.
  • Placa FONIC (blau): per a l’aïllament acústic. Per exemple en envans o extradossats d’espais que necessiten un alt aïllament acústic: cafeteries, restaurants, col·legis, oficines, teatres, etc.
  • Placa A1 (blanc): protecció passiva i resistència al foc. Indicades en estructures de càrrega, cuines, habitació de calderes, conductes de ventilació, instal·lacions elèctriques, etc.
  • Pladur I (groc): per a superfícies que puguin rebre impactes o cops. Per exemple en col·legis, locals comercials molt transitats, zones de pas, etc.

Font: Gamma de productes Pladur

 Millora l’aïllament acústic i tèrmic

Al contrari del que se sol pensar, les parets de pladur sí que permeten mantenir un habitatge aïllat del fred, calor i soroll. Dependrà del tipus de placa, gruix de l’envà i del material que s’utilitzi per emplenar la cambra interior. Hi han diferents tipus de productes aïllants segons la zona en què es facin servir i les necessitats del projecte: aïllament tèrmic reflectant, poliestirè, llanes minerals (roca o fibra de vidre), aglomerat d’escumes i elastòmer d’alta densitat, làmines de cautxú, etc.

Aïllament acústic i tèrmic en una paret de pladur - Reforma de pis Sincro

 Millors acabats

Al finalitzar la instal·lació de pladur els acabats que ofereix són millors en comparació a les parets de totxo. Presenten una superfície llisa i uniforme preparada per poder pintar o enrajolar.

Acabats de les plaques de pladur a parets i sostres - Reforma de pis Sincro

 Flexibilitat al moviment del terreny

Les plaques de pladur, per les propietats elàstiques dels seus components, presenten més flexibilitat davant els moviments estructurals pel que és més difícil que surtin esquerdes.

 No son més cars que les parets convencionals

El preu final de la instal·lació del pladur sol ser similar al de la construcció de parets amb maons. Malgrat que la instal·lació sigui més ràpida i fàcil, el cost del material és més car pel que fa que el preu sigui pràcticament igual.

Inconvenients del pladur

 Resistència

Un dels problemes més habituals que presenten les parets de pladur és la poca resistència per aguantar elements pesats penjats a la paret, com ara mobles de cuina, termos elèctrics, sanitaris suspesos, grans prestatgeries, televisors, etc. I a més són més susceptibles a danyar-se per cops o impactes, això sí, només en casos extrems.

Malgrat això, aquesta debilitat es pot contrarestar de diverses maneres: amb reforços d’estructura en el seu interior, utilitzant plaques de pladur amb més gruix o fabricada amb materials més resistents, utilitzar ancoratges i tacs especials, incloure més punts d’agafada per distribuir el pes, cargolar directament en el perfil galvanitzat de l’estructura, etc.

No obstant això, per poder instal·lar els reforços en els envans de pladur cal planificar amb antelació les zones on es penjaran els elements pesats.

 Transport

Les dimensions de les plaques de pladur són molt més grans que els maons de manera que es requereix un transport adaptat a la mida.

A més segons com sigui l’edifici pot ser un problema el tenir de pujar la plaques fins a l’habitatge, ja sigui per disposar d’unes escales estretes o d’un ascensor petit. No obstant això, en ser peces amb més superfície el nombre de viatges sempre serà menor.

 Soporta pitjor les humitats

El cartró guix és menys resistent a la humitat i l’aigua en comparació al totxo. Però com hem comentat anteriorment, hi ha plaques de pladur hidròfugues ideals per a zones que estan més exposades a la humitat, com pot ser en un bany o cuina.

Si estàs pensant en reformar el teu habitatge, contacta amb nosaltres i un dels nostres especialistes et donarà la millor solució.

Nota: En las reformas integrales que realizamos en Sincro nos encargamos de la instalación del pladur en paredes y falsos techos. No obstante, no realizamos proyectos en que solamente sea instalar tabiques y techos de pladur.