Cerramiento de aluminio de tres hojas que da acceso a la terraza con zona de barbacoa

Treballs de fusteria metàl·lica en una reforma

Què és la fusteria metàl·lica?

En una reforma, la fase de fusteria metàl·lica engloba tots aquells treballs relacionats amb la manipulació i instal·lació de productes fabricats amb metall. Principalment la instal·lació de portes i finestres però també de persianes, baranes, mampares, estructures divisòries, reixes, etc.

Quan parlem de fusteria metàl·lica generalment ens referim a la fusteria d’alumini ja que és el material més utilitzat però també se sol treballar amb productes fabricats amb altres metalls com l’acer inoxidable, coure, ferro, etc.

Plànol de fusteria metàl·lica en una reforma de pis realitzada per Sincro

Plànol exemple de fusteria metàl·lica d’una reforma de pis.

Aquest tipus de fusteria ha suposat un avenç en l’àmbit constructiu ja que compta amb diversos avantatges enfront a la fusteria de fusta o d’altres tipus, així que si t’estàs plantejant incorporar la fusteria metàl·lica en el teu projecte de reforma a continuació t’expliquem algunes raons per fer-ho.

Avantatges de la fusteria metàl·lica

  • Més durables i fàcils de mantenir: gràcies a la resistència del material i als seus acabats aquestes estructures no solen fer-se malbé amb facilitat davant els cops i a les adversitats climàtiques. A més no acumulen tanta brutícia com en les de fusta pel que són molt més fàcils de netejar i mantenir.
  • Versatilitat en els dissenys: gràcies als avenços tecnològics i a les característiques dels materials, la fusteria metàl·lica s’adapta a qualsevol tipus d’obra, usos i necessitats. Són fàcilment emmotllables i ofereix una gran varietat de colors i acabats (lacats, imitació de fusta, combinació de materials, etc.) el que permet dur a terme tot tipus de dissenys amb un resultat funcional i estètic excel·lent.
  • No inflamable: com que és un material no inflamable incrementa la protecció i seguretat de casa teva o negoci davant de possibles incendis.
  • Més econòmiques: els materials de la fusteria metàl·lica solen ser més barats en comparació a altres com la fusta o el PVC. Presenten una llarga vida útil i requereixen menys manteniment pel que suposa un major estalvi econòmic.

En el cas de les finestres i portes el preu es pot veure augmentat o disminuït segons l’aïllament tèrmic i acústic que presenti.

Desavantatges de la fusteria metàl·lica

Menor aïllament tèrmic i acústic

L’alumini és una material que presenta una transmitància tèrmica alta el que suposa, en el cas de portes i finestres, una pèrdua de temperatura causant una major despesa d’energia i diners per refredar o escalfar les nostres estances. A més, en forts contrastos de temperatura entre l’interior i exterior de l’habitatge o local es poden produir condensacions no desitjables.

Malgrat tot aquest desavantatge es pot solucionar amb la instal·lació d’una Trencament de pont tèrmic (RPT) mitjançant un material aïllant entre les cares dels perfils del tancament, però això també implica un cost més gran.

Una altra manera de millorar l’aïllament tèrmic i acústic és incrementant el gruix del vidre, instal·lant dues o més capes de vidre separades per una cambra d’aire i/o escollint sistemes d’obertura òptims segons les necessitats i ús de cada espai.

D’aquesta manera també aconseguim adaptar-nos a la normatives relacionades amb l’eficiència energètica en el sector de la construcció.

Exemples de portes i finestres d’aluminis instal·lades en les reformes realitzades per Sincro

[rev_slider alias=”carpinteria-metalica-” slidertitle=”carpinteria metalica blog”][/rev_slider]

Instal·lació de finestres d’alumini en el saló d’un pis reformat per Sincro

[rev_slider alias=”obra-ventanas” slidertitle=”obras ventanas blog”][/rev_slider]

Des de Sincro et recomanem utilitzar aquest tipus de material a les reformes. Si tens un projecte de reforma integral en ment contacta amb nosaltres i t’ajudarem a que es faci realitat.