Millores de l'eficiència energètica en una reforma integral d'habitatge

Com millorar l’eficiència energètica d’un habitatge amb una reforma integral

Actualment, hi ha un interès creixent en l’estalvi i l’eficiència energètica a causa de l’augment de la consciència ambiental, la preocupació pels alts costos de l’energia, i les iniciatives i els ajuts impulsats per les administracions públiques.

En aquest context, la realització d’una reforma integral en un habitatge suposa una gran oportunitat per implementar millores que augmentin l’eficiència energètica, proporcionant un ambient més sostenible i confortable.

Si esteu considerant fer una reforma al vostre habitatge, a continuació us presentem algunes idees i consells per maximitzar l’eficiència i l’estalvi energètic.

Aïllaments

Els aïllaments tèrmics són una part fonamental per aconseguir una bona eficiència energètica a l’habitatge. Consisteix en la instal·lació de materials en parets interiors, façanes, sostres, terres, cobertes… que redueixen la transferència de calor entre l’interior i l’exterior de l’immoble.

Un bon aïllament tèrmic ajuda a mantenir una temperatura confortable durant tot l’any, evitant pèrdues de calor a l’hivern i guanys de calor a l’estiu. Això es tradueix en un consum d’energia menor i, en conseqüència, en un estalvi econòmic.

Existeixen diferents opcions de materials aïllants com la llana de roca, la cel·lulosa, el poliestirè expandit (EPS) o el poliuretà; i de format en panell, rotllo, projectat, insuflat, a granel, etc. cadascun amb les seves pròpies característiques i aplicacions. Per seleccionar el tipus d’aïllament adequat caldrà considerar factors com el clima, la ubicació i el pressupost disponible.

Aïllaments al sostre per millorar l'eficiència energètica de la casa

Millora de l’eficiència energètica amb aïllaments al sostre sota la teulada de l’habitatge (Obra realitzada per Sincro)

Tancaments

En una reforma és habitual haver de reemplaçar les finestres antigues per unes de més eficients.

Per millorar l’eficiència, un factor important és triar el vidre adequat de la finestra. L’espessor de cada vidre i de la cambra d’aire (o d’argó) són factors que influeixen en el nivell d’aïllament. Un gruix més gran i una càmera més àmplia milloren el rendiment d’aïllament. Les finestres de doble o triple vidre, per exemple, redueixen la pèrdua de calor, a més de reduir el soroll exterior.

També dependrà del material dels marcs com ara el PVC, l’alumini o la fusta. Tots tenen els seus punts forts i febles, però avui dia és possible trobar finestres de molt bona qualitat en totes les opcions. En els materials poc aïllants és important disposar d’un trencament del pont tèrmic per evitar la transferència de calor i la presència de condensacions.

Altres aspectes a considerar serien els punts de tancament perimetral, la presència d’una caixa de persiana al sistema que sol ser un punt flac, i el muntatge. Una finestra de qualitat mal instal·lada pot perdre gran part de la seva efectivitat.

Grans finestrals instal·lats en una casa

Tancaments de la reforma “Finestrelles” realitzada per Sincro

Segellat de buits

Si aïllem correctament un habitatge però hi han fuites d’aire es perdrà gran part de lʻeficiència energètica aconseguida. Aquestes fuites permeten l’entrada de corrents d’aire no desitjats i la pèrdua de calor o fred, cosa que genera un consum excessiu d’energia en calefacció o aire condicionat.

Per tant, hem d’identificar i segellar adequadament totes les àrees on es produeixin fuites, com ara buits i fissures presents en parets, finestres i portes, sortides de l’aire condicionat, d’extractors, etc. En eliminar aquestes fuites d’aire, podrem assegurar un ambient interior més confortable i reduir el consum d’energia, maximitzant així els beneficis de l’eficiència energètica a l’habitatge.

Sistemes de climatització

Avui dia podem optar per sistemes de calefacció i aire condicionat dʻalta eficiència. Les possibilitats són moltes: calderes de condensació, bombes de calor, terra radiant… o sistemes híbrids que permeten combinar sistemes de climatització que utilitzen combustibles fòssils i sistemes d’energies renovables.

A l’hora d’escollir el sistema haurem de conèixer els avantatges i els inconvenients de cada sistema. I caldrà tenir en compte les característiques de l’habitatge, el clima de la zona on es troba i les necessitats individuals.

Així mateix, per assegurar un funcionament eficient és important revisar que no hi hagi fuites a les canonades i a l’aïllament del sistema.

Control de la temperatura

La instal·lació d’un sistema de climatització intel·ligent mitjançant termòstats intel·ligents i dispositius de domòtica ens permetrà controlar la temperatura de casa de manera eficient. Aquests sistemes permeten un control precís i programat de la temperatura segons les necessitats de cada estança o àrea de l’habitatge.

Termòstat intel·ligent Airzone per a la millora del confort i de l'eficiència energètica

Termòstat intel·ligent instal·lat a l’habitatge “Almeda” (Sincro)

Ventilació

La ventilació és fonamental per renovar l’aire als interiors i evitar problemes com ara condensacions, males olors i contaminants suspesos a l’aire que poden ser nocius per a la salut.

Fins avui en dia la ventilació de l’habitatge no s’ha tingut gaire en compte, realitzant-se a través de l’obertura de finestres, podent resultar un malbaratament d’energia. Tot i això, actualment podem trobar sistemes de ventilació mecànica controlada que permeten extreure l’aire per renovar-lo, mantenint un ambient agradable i net.

La ventilació eficient permet extreure l’aire viciat i portar aire net i filtrat de l’exterior, mantenint una temperatura interior constant i agradable tant a l’hivern com a l’estiu. Per tant, durant una reforma és una bona oportunitat considerar instal·lar un sistema de ventilació mecànica per reduir el consum d’energia i millorar la qualitat de l’aire.

Electrodomèstics

Un altre punt clau per optimitzar el consum energètic és fixar-se amb l’etiqueta energètica dels aparells que assenyala la qualificació energètica. Els dispositius de més eficiència energètica s’identifiquen amb les etiquetes A+++, A++ i A+. Els segueixen els aparells amb un consum moderat, classificats com a A o B. I d’altra banda, aquells amb un consum elevat s’etiqueten com a C o D.

Un electrodomèstic molt eficient normalment és més car però en consumir menys energia i aigua, i en tenir una vida útil més llarga, a mitjà-llarg termini suposa un estalvi econòmic.

Il·luminació eficient

També podem aprofitar la reforma per canviar la il·luminació del pis per una de baix consum. Consumeixen menys energia i tenen una vida útil més llarga, cosa que significa que necessiten ser reemplaçades amb menys freqüència, generant menys residus. Actualment la il·luminació LED i les làmpades de baix consum serien les millors alternatives, sent les primeres les més eficients.

Aprofitament de la llum natural

Aprofitar la llum natural en un habitatge ofereix beneficis en diversos aspectes. És una opció ecològica al no ser contaminant, és econòmicament  més avantatjosa en no implicar despeses addicionals i repercuteix en la salut física, mental i en el benestar general.

Per aquest motiu, en una reforma és molt important dissenyar la distribució dels espais de manera estratègica per optimitzar l’aprofitament de la llum natural, disminuint així la dependència de la il·luminació artificial.

A més, cal trobar un equilibri entre l’entrada de la llum natural i el control de la radiació solar per evitar el sobreescalfament a l’estiu i la pèrdua de calor a l’hivern. L’ús de cortines, persianes o dispositius de protecció solar pot ajudar a regular la quantitat de llum i de calor que ingressa a l’habitatge.

Aprofitament de la llum natural a la nova distribució de l'habitatge

Reforma “Les Tres Torres” de Sincro on per al disseny de la distribució s’ha aprofitat al màxim la llum natural

Eficiència energètica i energies renovables

Per acabar, volem comentar la importància de combinar l’ús de les energies renovables amb l’eficiència energètica per aconseguir un sistema energètic més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

L’ús de les energies renovables, com l’energia fotovoltaica, termosolar i els sistemes aerotèrmics, és la millor mesura per substituir els combustibles fòssils aconseguint eliminar les emissions contaminants en la generació d’electricitat. I com hem parlat al llarg d’aquest article, cal aplicar millores en l’eficiència energètica perquè aquesta font pugui ser aprofitada al màxim sense desaprofitar-la, disminuint els costos associats.

Si vas a reformar el teu habitatge, potser és un bon moment per plantejar-te instal·lar algun sistema d’energia renovable. Això sí, la instal·lació inicial pot requerir una inversió significativa i n’hem de considerar la viabilitat tècnica.

L’aplicació en habitatges unifamiliars i plurifamiliars presenta diferències en termes de dimensions, necessitats energètiques i opcions d’instal·lació. En el cas d’un habitatge unifamiliar, hi ha més flexibilitat i espai disponible per a la instal·lació de sistemes d’energia renovable. Això permet aprofitar al màxim el potencial de la generació d’energia neta i autònoma.

En canvi, els habitatges plurifamiliars solen presentar més complicacions a causa de la limitació de l’espai i de la necessitat de distribuir l’energia entre múltiples unitats. No obstant això, hi ha solucions com la instal•lació de panells solars en terrats compartits o l’ús de sistemes d’energia solar tèrmica centralitzades, que poden ser viables en aquest tipus d’edificacions.

En resum, hi ha moltes maneres de millorar l’eficiència energètica d’un habitatge durant una reforma integral. A més de les idees esmentades, és important contractar una empresa de reformes amb un nivell alt de coneixement en solucions avançades en eficiència energètica, com Sincro, que et pugui assessorar en l’elecció dels sistemes que millor s’adaptin a les teves necessitats. Així mateix, de les ajudes i subvencions públiques existents.

En aquest sentit és important disposar d’un certificat energètic ben realitzat abans d’iniciar la reforma i emetre’n un altre després de la reforma per certificar les millores realitzades i per actualitzar l’etiqueta energètica de l’habitatge, que en cas de millorar notablement augmentarà el valor de l’immoble, a part de tots els beneficis descrits en aquest article.