Rehabilitació d’habitatge “Maignon”


Característiques:

  • Situació: Barcelona (Barri La Salut)
  • Tipologia: residencial
  • Superficie: 90 m2
  • Treballs realitzats: Rehabilitació integral d'un habitatge en molt mal estat i transformació de la distribució per convertir-la en un habitatge habitable.

L’objectiu d’aquest projecte era reformar completament un pis antic ubicat a la planta baixa d’un edifici plurifamiliar. Com inicialment l’habitatge es trobava en molt mal estat en una primera fase del projecte es van centrar tots els esforços en rehabilitar i arreglar tots els problemes i patologies presents. I al mateix temps es van fer els enderrocs, noves parets i instal·lacions segons el disseny de la nova distribució dels espais.

Un dels punts més crítics han estat les instal·lacions d’aigua i desguassos. Totes les canonades presentaven clars símptomes d’envelliment: fuites que ocasionaven danys als terres, sostres i parets, i contaminació de l’aigua per la presència d’òxid i brutícia.

Per solucionar el problema s’han substituït totes les canonades de l’habitatge per unes de noves pel que es van haver d’obrir regates en parets i excavar gran part del sòl.

També s’han rehabilitat i restaurat les estructures existents: forjats, bigues, pilars, murs, etc. I s’han executat estintolaments i reforços per poder canviar la distribució de les habitacions.

Un cop aconseguida la plena seguretat de l’habitatge i la distribució desitjada, en una segona fase es van executar totes les actuacions necessàries per acabar la reforma: revestiments, fusteria, equipaments, pintura, etc.

sincroRehabilitació d’habitatge “Maignon”