Rehabilitació edifici per aluminosis “Collblanc”


Característiques:

  • Situació: Hospitalet de Llobregat
  • Tipologia: Residencial. Un edifici plurifamiliar de tres plantes.
  • Treballs realitzats: Reparació de les vigues afectades per aluminosis.

Aquest projecte de rehabilitació va sorgir a través d’una reforma integral d’un pis que s’estava realitzant en un edifici plurifamiliar a l’Hospitalet de Llobregat. Durant l’obra es va detectar en certs punts de l’habitatge que el ciment de les bigues presentaven fissures.

Després de realitzar una avaluació dels danys en tot l’edifici per part de l’arquitecte es va realitzar un test d’aluminosi en un laboratori especialitzat on els resultats van donar positius.

L’aluminosi és una patologia freqüent en els edificis construïts en els anys 50 i 60 que afecta les estructures de formigó provocant una disminució de la resistència del formigó posant en risc la seguretat estructural de l’edifici.

Aquesta patologia es va detectar principalment en banys, lavabos i al local present als baixos de l’edifici ja que l’aluminosi se sol produir en ambients exposats a humitats contínues i en temperatures superiors als 25 ºC.

Per esmenar aquestes deficiències s’han realitzat reforços estructurals i s’han substituït íntegrament els elements més afectats per l’aluminosi.

sincroRehabilitació edifici per aluminosis “Collblanc”