Garantia de les obres de Sincro

Per què donem més garantia que la nostra competència?

Perquè estem segurs del que fem.

Aquí t’ho expliquem de forma breu:

1.- Garantia legal vs Garantia comercial

La garantia legal és obligatòria per llei, mentre que la garantia comercial és oferta de manera voluntària per l’empresa, addicional a la garantia legal i mai inferior a aquesta.

2.- Garantia legal:

  • En relació amb el servei de la reforma (treballs d’obra, instal·lacions, fusteria, pintura, etc.) d’acord amb la normativa ha de ser al menys, per un període de sis mesos.
  • Pel que fa a la garantia de les peces o dels béns electrodomèstics, mobles, sanitaris, etc.) que s’incorporen al servei s’aplica el criteri general dels 2 anys des del seu lliurament.

3.- Garantia comercial de Sincro:

  • Per als serveis contractats de Sincro s’aplica una GARANTIA COMERCIAL EXCLUSIVA DE 3 ANYS (la garantia legal d’aquests treballs és normalment de 6 mesos) a excepció dels subministraments que tindran el criteri legal de 2 anys.
sincroGarantia de les obres de Sincro